Papa Itam and Famaly StoryJanji biasanya diucapkan secara lisan...dibuat oleh mulut walaupun kadangkala hati tidak selaras dengan mulut yang berkata-kata . Jika janji tidak ditunaikan , maka jadi ingkarlah ia dan ini termasuk dalam tanda-tanda golongan yang munafik . Malah ALLAH sudah mengingatkan berkali-kali antaranya dalam surah al-Maidah: 1 bahawa...

" Hai orang - orang yang beriman , penuhilah janji-janjimu."

Ditegaskan lagi oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Thabrani , Abu Naim dan lain - lain bahawa ,

" Janji adalah sebagai pemberian "

Dalam sebuah kisah , ketika Khalifah Umar Abdul Aziz hampir mendekati ajalnya , beliau berkata " Puteriku sudah dipinang seorang lelaki dari Bani Quraisy. Antara aku dengan dia , sudah ada percakapan yang menyerupai janji . Maka demi ALLAH , saya tidak akan bertemu ALLAH dengan membawa sepertiga sifat kemunafikan . Maka oleh itu , saya mempersaksikan kepadamu bahawa saya telah mengahwinkan puteriku itu dengan orang Quraisy tadi ."

Demikianlah Umar Abdul Aziz , seorang kenamaan terhormat yang begitu berpegang teguh pada janji. Jika janji sesama manusia berjaya ditunaikan , bermakna reda ALLAH akan mengiringi diri .
Tetapi mengapa masih ada di antara kita yang begitu berani
mengingkari janji sendiri ????????????????????????????

Dicatat oleh Papa-Itam 19 Disember 2008
blog comments powered by Disqus

Subscribe here