Papa Itam and Famaly Story"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. "
- Surah Al-Baqarah ayat 286

Dicatat oleh Papa-Itam 01 Februari 2009 View Comments

Subscribe here